Winning tribe

Vårt fysiska och mentala välmående är grunden för att vi ska kunna prestera och må vårt allra bästa. Om vi skulle säga till dig att du har en enorm potential till att utvecklas ännu mer, skulle du vilja utforska dina möjligheter då?

Winning Tribe är skapat för att hjälpa varandra att påverka och förbättra det mentala och fysiska välmående och ha de bästa förutsättningarna för att hantera nya situationer och utmaningar i vardagen.  

Hur kan vi utnyttja vår potential för att bättre kunna möta de otaliga utmaningarna i vardagen?
Winning Tribe utgår från den ”magiska kuben” där vi anser att varje individ har kunskap och erfarenhet för att kunna nå framgång med den metod de anser vara den bästa.
Winning Tribe stöttar upp med två viktiga byggstenar för att må och prestera sitt allra bästa – det fysiska och det mentala välmåendet

90 dagars program online

Ett 90 dagars program indelat i tre block; Discover, Develop och Support.  Varje del innehåller övningar och praktiska verktyg för att utforska, planera och agera för en ökad livskvalité, högre effektivitet, större fokus på prioriteringar och en ökad fysisk och mental hälsa. 

Winning Tribe innehåller:

  • Ett unikt coaching program för personlig utveckling
  • Informationsvideo för fysiskt välmående 
  • Träningsprogram varje vecka för hemma träning
  • Information om kost & träning varannan vecka
  • Sluten Facebookgrupp för gemenskap och support
  • Professionella coacher vid din sida under hela programmet
  • Nyhetsbrev för mer inspiration och tips
  • Extra material – bonus under programmets gång

När du väljer Winning Tribe får du de viktigaste nycklarna till en hållbar, motiverande och framgångsrik tillvaro.
”När vi mår bra – gör vi bra”.  Efter 90 dagar har du de bästa förutsättningar för att på ett effektivt och stimulerande sätt nå dina mål – både privat och professionellt.

DISCOVER
Första delen i Winning Tribe går ut på att utforska nuläget. Hur ser vår livsstil ut, våra prioriteringar och våra visioner?
DEVELOP
Den andra delen innebär utveckling. Vilka är våra mål, vilka resurser är nödvändiga och hur ser vår strategi ut?
SUPPORT
I sista delen lyfts eventuella hinder. Hur förs den inre dialogen, vilka rädslor finns och hur tar vi oss förbi dem?
Föregående
Nästa
Stäng meny