Teamutveckling

Ett vinnande team uppstår när alla känner delaktighet, får bidra och engagera med utgångspunkt i sina talanger och kompetenser.

Vad är det som ditt företag inte gör idag, men som du vet skulle kunna ge stora positiva effekter om ni valde att satsa på det? Vart är ditt företag på väg och delar du företagets vision med dina medarbetare eller vad är det som krävs för att ni ska se och tillsammans jobba mot samma mål? 

I dagens organisationer och företag har man allt mer en struktur där man arbetar i korta eller längre projekt. Företagets ledning skapar grupper av människor med olika kompetenser för att bilda det bästa teamet att uppnå deras mål. Personer i teamet har med andra ord inte valt varandra, så som man i sitt övriga liv väljer sina vänner eller andra människor som man omger sig med i sociala sammanhang. I en ”konstruerade” grupp som den här kan slitningar och motsättningar lätt skapas och ganska snabbt orsaka problem. Det i sin tur kan leda till att gruppen presterar sämre, att enskilda medarbetare mår dåligt eller inte utvecklas i den roll de har. En annan aspekt kan vara att teamet inte får vara med och sätta upp gruppens mål, utan blir tilldelade sig en uppgift och saknar då både motivation och engagemang för att uppnå sin gemensamma uppgift.

Ett företag som vill nå framgång prioriterar sin viktigaste resurs – sina medarbetare. De ser till att erbjuda en trygg och öppen arbetsmiljö där alla får känna sig sedda, hörda och respekterade. 

Att medarbetarna känner delaktighet, engagemang och arbetsglädje samt att det finns en tydlig struktur i företaget. De värdesätter tid att engagera sitt/sina team och att tillsammans skapa motiverande och konkreta mål.

Vi erbjuder Teamutvecklingsdagar för att stärka ditt team, lyfta samtliga medarbetare och skapa en tydlig väg framåt. Vi planerar dagarna efter era behov, hel eller halvdagar och med era önskemål i fokus.

Vad man kan förvänta sig av en Teamutvecklingsdag med oss:

  • En starkare VI-känsla
  • Bättre kommunikation och tydlighet
  • Delaktighet
  • Stärka de olika kompetenserna i teamet
  • Öka samarbetet och ha kul tillsammans
  • Skapa en tydlig bild av det gemensamma målet och allas ansvarsområden
  • Spelregler för vilka beteenden och attityder som är ok i teamet
  • Skratt, engagemang och motivation
  • Fysisk träning (om så önskas)
Stäng meny