Livscoaching

Du vet att ditt liv kan vara så mycket mer – vad är det som håller dig tillbaka?

Livscoaching med Anna och Alessio fokuserar på att förstärka ditt jag genom att utforska och stärka dina värderingar, dina prioriteringar och ditt syfte. När alla bitar faller på sin plats kan man tydligare se var man behöver lägga mer energi och fokus för att kunna påverka sin hälsa, sin livskvalité och det inre drivet. Allt för att skapa de bästa förutsättningarna för det liv du önskar.  

Att samtala med en coach när någon del i livet skaver är lika naturligt som att boka en tid med en personlig tränare när du behöver få professionell hjälp att förebygga eller förbättra din fysiska hälsa.

Vad är det Du behöver just nu men inte lyckas ta tag i? Vilka är de egenskaper, styrkor och kvaliteter som du kanske vill stärka för att vara den person du innerst inne är? Har du en inre längtan eller dröm som du skjuter framför dig men önskar uppfylla? 

Som din mentala coach hjälper vi dig att komma till insikt om vad som behöver skifta i ditt tankesätt, vad du kan göra för att påverka din situation och vad du behöver lämna bakom dig för att komma vidare. Vi ger dig de verktygen som hjälper dig att få en tydlig bild av var du befinner du just nu och vart du är på väg, vi skapar en handlingsplan och strategi för att se till att förändringen sker och att den blir bestående.  

Det är Du som är ansvarig för hur du väljer att leva ditt liv. Det finns situationer och händelser som du givetvis inte kan kontrollera men det du faktiskt kan välja är HUR du hanterar dem.

Vi hjälper dig genom att stötta, guida och motivera dig till att ta aktiva beslut som tar dig framåt i den riktning du önskar.

Vänta inte på att det rätta tillfället ska dyka upp, skapa ditt rätta tillfälle och bestäm dig för att leva livet fullt ut nu.

Vad är coaching?

Vi tror på att varje människa är experten av sitt eget liv och har potentialen att kunna påverka och förändra till det bättre.

Professionell coaching är en kraftfull och utvecklingsfokuserad samtalsteknik som framhäver individens styrkor, egenskaper, grundvärderingar och frigör den inre energin.

Coaching är inte terapi:  coaching hjälper friska människor till att ta eget ansvar och bli självmotiverade för att på så vis göra de förändringar som krävs för att utvecklas personligen och nå sina mål. Fokus ligger på det positiva, att stärka det som är bra och sätta nya mål för att komma framåt.

Coaching är kommunikation och lärande; ett verktyg för förändringsarbete. Samtalen bygger på respekt mellan coach och klien. Coachen har ett stort intresse för andra människor och deras utveckling. Coaching är både kul och inspirerande eftersom metoden skapar utrymme för varje individ att utvecklas på sitt eget sätt. Professionell coaching vilar på den goda viljan och den goda intentionen att skapa något bättre. Det är klientens agenda som följs och coachen har inga egna syften och mål med coachingen annat än att se sin klient lyckas och må bra.

Vi tror att varje människa är experten av sitt eget liv och har kreativitet, styrkor och potential att kunna påverka och förändra.

Coaching är ett av de mest effektiva sätten som finns idag för att du ska:

 • Hitta balans i privat- och arbetslivet
 • Nå din fulla potential och leva fullt ut
 • Skapa positiva förändringar i vardagen
 • Bryta negativa mönster
 • Sätta mål och uppnå dem
 • Bli den person du innerst inne är men inte helt har släppt fri

Med den tron om våra klienter är vårt ansvar att:

 • Utforska, skapa klarhet och förstå vad klienten önskar uppnå
 • Uppmuntra till egen självinsikt
 • Hjälpa till att hitta lösningar och strategier
 • Hålla klienten ansvarig för sina handlingar

Detta kan du förvänta dig av ett coaching samtal med Crociani Coaching:

 • Vi utmanar dig för att se nya perspektiv och möjligheter som leder till utveckling
 • Vi fokuserar på det som fungerar idag och vad du ska göra för att komma vidare
 • Tillsammans identifierar vi de hinder, inre röster och motstånd som dyker upp och jobbar för att överkomma dem
 • Du växer med att få ansvar att utföra de utmaningar och förändringar som vi kommer överens om
 • Vi motiverar dig till att våga gå utanför bekvämlighetszonen för ditt eget lärande
 • Vi tror på din potential och vilja att förändra samt att du har de inre resurser som krävs
 • Coaching är en process och viktigt att inte förvänta sig omedelbara resultat utan lita på processen och tidsperspektivet
 • Vi stöttar dig och hjälper till att hålla fokus för att nå dina mål
 • Vi är neutrala och skulle aldrig tillåta oss värdera eller döma dig utifrån dina värderingar och åsikter
Stäng meny